Uddød

Uddød
Uddød betyder at en art ikke længere findes på jorden, alle individer indenfor arten er døde.
Dog kan man også tale om at en art er uddød indenfor et bestemt område, hvor den tidligere levede for eksempel er ulven uddød i Danmark.
Når en art er uddød på jorden er det umuligt at genskabe den igen. Eksempler på uddøde arter kunne være alle dinosaurerarterne, som man nu kun kan finde rester af som forsteninger. I nyere tid er mange andre arter uddøde f.eks. den tasmaske pungulv, quaggaen, dronten og moaen.
Er en art uddød i et område er det ofte vanskeligt at lokke den tilbage igen. Det skyldes ofte at miljøet er ændret, så levebetingelserne for arten ikke længere opfyldes. F.eks. er Danmark alt for kultiveret til at ulven ville kunne genetablere en bestand her. Det forsøges dog af og til at genindføre en ellers uddød art i et område, blandt andet gennem naturgenopretning og udsættelser af individer af arten i området. Et eksempel kunne være på Klosterheden i Jylland, hvor en flok bævere på forsøgsbasis er genudsat trods det, at bæveren i flere 100 år har været uddød i Danmark. Bæveren hjælper med til naturgenopretningen i området og kan måske bringe flere lokalt uddøde arter tilbage dertil.
Man forsøger at redde arter, der er i fare for at uddø totalt ved at frede dem og deres leveområder. For eksempel er sneleoparden og pandaen fredet og et målrettet avlsarbejde forsøger at forhindre at de få individer, der er tilbage går til grunde uden at give et bidrag i form af levedygtige stærke unger til den lille bestand der er tilbage. Udrydningstruede arter, hvor der kun er få individer tilbage er konstant i fare for at blive indavlet og på den måde bliver arten endnu mere svækket da modstandskraft mod sygdomme derved bliver mindre.
I enkelte tilfælde har man forsøgt at rekonstruere en uddød art, ved at avle på nulevende lignende arter - et eksempel kunne være uroksen - så man får en form, der ligner den uddøde. Desværre er det kun en rekonstruktion, de oprindelige gener og karakteristika for arten er gået tabt og kan aldrig fuldstændigt rekonstrueres ud fra en lignende art.
Man håber på med tiden måske at kunne lave bedre rekonstruktioner ved hjælp af genteknologi og kloning, så for eksempel mammutten kan genopstå. Der findes rester af uddøde mammutter, hvor der er håb om at finde genrester, som man kan bygge arten op efter igen. Men som med de udrydningstruede arter er der et stort problem med indavl her, da man kun vil have en enkelt udgave fra et enkelt individ, af artens genkombinationer på denne måde. Kloning af arten vil være eneste måde at opformere individer på og de vil være meget sårbare overfor sygdomme.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • uddød — ud|død adj., t, e; uddøde arter …   Dansk ordbog

  • Fossil — Et fossil, eller en forstening er aftrykket af et dyr eller en plante i sten eller i sjældne tilfælde i rav. Specielt havlevende dyr kan findes som forsteninger i skrænter, der er gammel havbund, der ved jordens forskydninger er hævet op og… …   Danske encyklopædi

  • Elefantfuglene — er en uddød familie af strudsefuglene. De sidste elefantfugle uddøde omkring 1650, muligvis på grund af menneskets indvandring. Fuglene levede på Madagaskar og er verdens største fugle nogensinde. De kunne blive over 3 meter høje og veje mere end …   Danske encyklopædi

  • Kainozoisk — Kainozoisk, fra en ikke uddød dyreart …   Danske encyklopædi

  • Labyrintodont — 4 5 meter lang paddelignende svømmer med et bizart stort og fladt hoved. Dyret trivedes tilsyneladende godt under de polare forhold, længe efter at den var uddød i de fleste andre egne af verden. Forskerne regner med, at den blev udkonkurreret af …   Danske encyklopædi

  • Narragansettbay — Narragansettbay, bugt på østkysten af USA i staten Rhode Island, strækker sig i nord sydlig retning i en længde af 44 kilometer og med en bredde af 5 19 kilometer. Den optager flere mindre floder og rummer flere øer, hvoriblandt Rhode Island,… …   Danske encyklopædi

  • Solenodonten — En insektæder, som ligner en kæmperotte. Den er næsten uddød og findes i dag kun på et par af de store vestindiske øer. Den går kun på tåspidserne …   Danske encyklopædi

  • Takahe — en er en indfødt New Zealandsk fugl, som man i starten af sidste århundrede troede var uddød for længst ligesom moa en. Heldigvis fandt man i 1940 erne en lille bestand i bjergene i Fjordland på Sydøen. Nu trives de på de småøer, hvor det er… …   Danske encyklopædi

  • Æpyornis — Græsk for høj fugl. Uddød kæmpestruds …   Danske encyklopædi

  • dronte — dron|te sb., n, r, rne (en uddød fugl) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”